Trainen bij LIKE Energy

Een training van LIKE Energy betekent meer dan alleen kennisdeling. Onze specialisten vertellen uit eigen ervaring en met een praktische en nuchtere blik over verbeterprocessen in de industrie, zowel technisch als organisatorisch. Interessante discussies geven inzicht in de aanpak en drijfveren van de andere deelnemers.

Trainingen techniek

Slimme energiezuinige aandrijftechniek

In de industrie wordt 70% van de elektrische energie verbruikt door aandrijfsystemen. Tijdens deze 1-daagse training krijgt u inzicht in besparings- en optimalisatiemogelijkheden van pomp-, ventilator-, transport- en compressoraandrijvingen. Tijdens onze workshopsessie brengt u praktisch realiseerbare business cases met een korte terugverdientijd van uw investering in kaart. Verder maakt u kennis met de Energie Investerings Aftrek (EIA), waarmee de terugverdientijd verder kan worden verkort.

Optimalisatie pompsystemen volgens NEN-EN-ISO 14414:2019

Volgens praktische inschatting van de experts van LIKE energy draait ruim 60% van pompinstallaties die langer dan 10 jaar in bedrijf zijn verre van optimaal. De pompen werken buiten het werkgebied, er is sprake van smoring, trillingen, vervuilde leidingen of cavitatie. Processen lopen daardoor niet optimaal, er zijn veel storingen en er wordt veel energie verspild. Tijdens de training van een halve dag leert u aan de hand van een checklist hoe u slecht werkende pompen in kaart brengt en welke stappen u moet nemen om uw pompinstallaties te optimaliseren.

Besparen op perslucht

Vrijwel alle industriële bedrijven maken dagelijks gebruik van perslucht. Het blijkt dat een groot deel van uw energierekening valt te herleiden tot het verbruik van compressoren. De praktijk wijst uit dat zeer omvangrijke besparingen mogelijk zijn. Niet alleen door het voorkomen van luchtlekkages, maar ook door doelmatig onderhoud, hergebruik van restwarmte en aanpassing van de besturing van de compressoren. Tijdens de training van een halve dag komen diverse praktijkcases aan bod die u inspireren om besparingen aan uw persluchtsysteem te realiseren.

Energiemonitoring: winst op alle fronten

Inzicht in het energieverbruik van uw (productie)proces levert vele voordelen: het vergroot het bewustzijn, het brengt onnodig draaien van machines in kaart en het biedt aanknopingspunten voor aanzienlijke energiebesparingen en procesoptimalisatie. Tijdens een praktische sessie van een halve dag behandelt de trainer diverse aspecten van een energiemonitoringsysteem zoals power quality en de analyse van tijdreeksen met behulp van AI (Artificial Intelligence). Ook wordt de link gelegd naar asset management.

Trainingen management en organisatie

Energiewetgeving Europa

De Energy Efficiency Directive is in 2012 ingevoerd. Bedrijven in Europese lidstaten moeten daarmee aan diverse verplichtingen voldoen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen. In enkele uren wordt u op heldere wijze bijgepraat over de praktische impact van deze wetgeving. U krijgt antwoord op vragen zoals: Is mijn onderneming auditplichtig? Kan mijn bedrijf aan de EED voldoen door introductie van een energiemanagementsysteem? Wat zijn erkende maatregelen?

Energiemanagementsysteem ISO 50001

Implementatie van een energiemanagementsysteem biedt vele voordelen. Het biedt de basis voor een continue energiebesparing en bij certificering is er vrijstelling van de verplichtingen uit de EED. Natuurlijk vergt implementatie ook een behoorlijke inspanning. Ga de discussie aan met de specialisten van LIKE energy en beoordeel het nut van toepassing van een energiemanagementsysteem voor uw organisatie.

Maatwerk en trainingen op uw locatie, wanneer u wilt

LIKE Energy ontwikkelt maatwerktrainingen op aanvraag. Onze trainers zijn heel flexibel en verzorgen graag trainingen op uw locatie op het moment dat voor u het best uitkomt. Dus ook ’s avonds of op zaterdagen.