Subsidie aanvragen

In de eindfase van het auditproces kijkt LIKE Energy welke concrete maatregelen kunnen worden genomen en welke investeringen daarmee zijn gemoeid. LIKE Energy coördineert daarbij graag het renovatie of nieuwbouwproject in samenwerking met professionele partners. Daarnaast verzorgt LIKE Energy de EIA subsidieaanvraag bij RVO. Zowel de uitvoering van een audit als de investering in energiezuinige aandrijftechniek komen voor subsidie in aanmerking ter stimulering van de CO2 reductieplannen van de overheid. LIKE Energy is onafhankelijk en focust op de béste oplossing. LIKE Energy werkt samen met diverse leveranciers en fabrikanten van aandrijfsystemen, pompen, ventilatoren en procesbesturingen. Zo draagt LIKE energy bij aan een professionele renovatie of nieuwbouw van een energiezuinig aandrijfsysteem.

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.

De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Op de Energielijst staan:

  • duidelijk omschreven investeringen (specifieke code), en

  • maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren en binnen een bepaalde tijd zijn terugverdiend (generieke code).

Staat uw investering op de Energielijst? Dan komt u in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Een aanvraag voor fiscaal voordeel moet binnen drie maanden na het tekenen van de aankoopovereenkomst zijn ingediend. Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500 bedragen. Opdrachtbevestigingen die in het voorgaande jaar zijn getekend en voorkomen op de Energielijst van dat jaar kunnen nog tot drie maanden na tekenen worden verwerkt.

Onze subsidieadviseurs helpen u de juiste subsidie te vinden!

Back to Top