Energie Quick Scan

Onze quick scans geeft snel inzicht of het de moeite waard is om een energiebesparing te realiseren bij pompen, perslucht, stoom en/of elektromotoren. LIKE Energy inventariseert potentiƫle en energiebesparing van aandrijfsystemen met softwaretool SOTEA volgens NEN-EN-IEC 60034-1:2010

Gedurende een locatiebezoek met een intakegesprek maken wij onze quick scan en geven een toelichting. Tijdens ons bezoek verzamelen wij alle benodigde informatie die nodig is voor het rapport. LIKE Energy levert een korte rapportage (eerste advies) op met een inschatting van het besparingspotentieel en uitwerking van 1x businesscase van 1 (proces) applicatie. U krijgt ook inzicht in de terugverdientijden op basis van kengetallen. Wanneer blijkt dat er grote besparingen zijn te realiseren, dan is het mogelijk om het vervolgtraject door ons te laten begeleiden. Wij bieden onder andere quick scans aan op:
  • Pompen
  • Compressoren(perslucht)
  • Stoom
  • Elektromotoren
  • Verlichting