Energie Informatie Plicht

Met de komst van de EED-auditplicht en de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer neemt het belang van energiebesparing alleen maar toe.

Per 1 juli 2019 is, naast de bestaande energiebesparingsplicht, de Informatieplicht Energiebesparing van kracht geworden. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Bedrijven die onder de informatieplicht vallen moeten vóór 1 juli 2019 melden welke maatregelen ze wel én niet hebben genomen, en waarom. Wordt dit niet gedaan, dan wordt een boete van de overheid geriskeerd.

Als basis voor de rapportage van de Informatieplicht worden Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) gehanteerd. Deze bevatten energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

LIKE Energy heeft ruime ervaring met onafhankelijke energieadviezen zoals de Energie Informatie Plicht. Wij helpen u graag met de administratieve rapportage, inspecties en toezicht. Ook ontwikkelen en geven wij trainingen op locatie aan het bedrijfsleven en uitvoeringsinstanties. Op het gebied van handhaving kan LIKE Energy u ondersteunen als gedelegeerd toezichthouder.