Kostenbegroting

LIKE Energy verzorgt het calculeren, engineeren en inschrijven voor aanbestedingen van bouwkundige en civieltechnische projecten met een groot aandeel techniek (werktuigbouwkunde, elektrotechniek en industriële automatisering) op bruggen, stuwen, sluizen, gemalen en tunnels. Tenders zijn voor elk bedrijf arbeidsintensieve processen. Wanneer je een project wint, leidt alle gedane moeite tot grote euforie en als je verliest tot teleurstelling.

Wij kunnen voor een inschrijvende partij de kostprijs begroting vervaardigen en samenstellen (eventueel met behulp van de in de organisatie beschikbare technische kennis) van het preventief en correctief onderhoud inclusief de voorgeschreven activiteiten.

Wij bewaken de kwaliteit en scherpte van de aanvragen voor de inschrijvende partij.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • toepassen nieuwste landelijke richtlijn voor bruggen en tunnels
  • toetsing wet- en regelgeving, toetsen van oplever- en overdrachtsdocumenten
  • overleg leveranciers / onderaannemers
  • calculaties opstellen
  • objecten schouwen / overleg OG
  • afstemmen en aansturen techniekoverleg engineers / GTI’s afstemmen
  • afstemmen civiele werkzaamheden, raakvlakken veilig onderhoud
  • werkveiligheid(Veilig werken tijdens onderhoud) en systeemveiligheid(welk SIL-niveau toepassen)
  • input ombouwplannen verzorgen
  • FIA’s opstellen

 

Wilt u weten wat LIKE Energy voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.