Tendermanagement

Bij tendermanagement werkt LIKE energy samen met een team aan winnende inschrijvingen op tenders en aanbestedingen van bruggen, stuwen, sluizen, gemalen en tunnels. Complexe, multidisciplinaire infraprojecten vergen steeds meer specifieke kunde en expertise van verschillende partijen. Alleen door eendrachtig samen op te trekken, open en integer met elkaar te communiceren komen we tot de beste oplossing!

Het uitvoeren van een winnende tender heeft alles te maken met focus, passie, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Tenderen is topsport en hier is LIKE energy in gespecialiseerd. Sinds 2000 is er ervaring opgedaan bij het tenderen in onderhoud(MJO) en nieuwbouw van kleine, middelgrote- en grote UAV en UAV-gc werken. De laatste jaren hebben wij ook veel ervaring opgedaan met de “Best Value Procurement (BVP)” methodiek. Onze tendermanager is verantwoordelijk voor de aansturing van het tenderteam tijdens de aanbiedingsfase. Dit zijn veelal UAV-gc werken welke door Rijkswaterstaat, ProRail, Provincies en gemeenten worden gegund op basis van EMVI-criteria. De uitdaging is om je op de juiste manier te verplaatsen in de klant en op deze manier samen met het team de winnende aanbieding te presenteren!

Enkele voorbeelden, waarbij LIKE Energy een belangrijke rol heeft gespeeld, zijn:

 • toepassen nieuwste landelijke richtlijn voor bruggen en tunnels
 • toetsing wet- en regelgeving, toetsen van oplever- en overdrachtsdocumenten
 • overleg leveranciers
 • calculaties opstellen
 • objecten schouwen / overleg OG
 • afstemmen en aansturen techniekoverleg engineers / GTI’s afstemmen
 • afstemmen civiele werkzaamheden, raakvlakken veilig onderhoud
 • werkveiligheid(Veilig werken tijdens onderhoud) en systeemveiligheid(welk SIL-niveau toepassen)
 • input ombouwplannen verzorgen
 • FIA’s opstellen

Kostenbegroting

LIKE energy verzorgt het calculeren, engineeren en inschrijven voor aanbestedingen van bouwkundige en civieltechnische projecten met een groot aandeel techniek (werktuigbouwkunde, elektrotechniek en industriële automatisering) op bruggen, stuwen, sluizen, gemalen en tunnels. Tenders zijn voor elk bedrijf arbeidsintensieve processen. Wanneer je een project wint, leidt alle gedane moeite tot grote euforie en als je verliest tot teleurstelling.

Wij kunnen voor een inschrijvende partij de kostprijs begroting vervaardigen en samenstellen (eventueel met behulp van de in de organisatie beschikbare technische kennis) van het preventief en correctief onderhoud inclusief de voorgeschreven activiteiten.

Wij bewaken de kwaliteit en scherpte van de aanvragen voor de inschrijvende partij.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • toepassen nieuwste landelijke richtlijn voor bruggen en tunnels
 • toetsing wet- en regelgeving, toetsen van oplever- en overdrachtsdocumenten
 • overleg leveranciers / onderaannemers
 • calculaties opstellen
 • objecten schouwen / overleg OG
 • afstemmen en aansturen techniekoverleg engineers / GTI’s afstemmen
 • afstemmen civiele werkzaamheden, raakvlakken veilig onderhoud
 • werkveiligheid(Veilig werken tijdens onderhoud) en systeemveiligheid(welk SIL-niveau toepassen)
 • input ombouwplannen verzorgen
 • FIA’s opstellen

 

Wilt u weten wat LIKE energy voor uw project kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Back to Top