Projecten Hoppenbrouwers, SPIE Smart City, BAM

LIKE Energy heeft voor installateur Hoppenbrouwers Techniek een technische specificatie(leveringsomvang) met kostenbegroting op mogen stellen. Het ging hier om het aansluiten van een tweetal drijvenende zonnepanelenparken op de bestaande 10kV installatie.

SPIE Smart City

LIKE Energy heeft voor een grote System Integrator een financieel integraal advies(FIA) op mogen stellen met behulp van gericht uitgevoerde technische inspecties, het systematisch in kaart brengen van mogelijke storingen en de gevolgen daarvan, risico inventarisatie, verfijnde herberekeningen, raakvlakkenmanagement, begrotingen en een trade off matrix(RAMS methodiek). Het ging hier om de gehele elektrotechnische installatie met automatisering van 20 beweegbare bruggen en/of sluizen.

Onze werkzaamheden bestonden uit:

  • toepassen nieuwe landelijke richtlijn voor bruggen en tunnels
  • toetsing wet- en regelgeving, toetsen van oplever- en overdrachtsdocumenten
  • overleg leveranciers / onderaannemers
  • calculaties opstellen
  • objecten schouwen / overleg Provincie
  • afstemmen en aansturen techniekoverleg engineers / GTI’s afstemmen
  • afstemmen civiele werkzaamheden, raakvlakken veilig onderhoud
  • werkveiligheid(Veilig werken tijdens onderhoud) en systeemveiligheid(welk SIL-niveau toepassen)
  • input ombouwplannen verzorgen
  • FIA’s opstellen

BAM / vdHerik / Bakker Sliedrecht

Tendermanagement / kostendeskundige van de Wtb – E – IA installatie voor een aannemerscombinatie. Dit voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer 31137096 voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee & Delta, district Noord.

BAM / vd Herik

Tendermanagement / kostendeskundige van de Wtb -E – IA installatie voor een aannemerscombinatie. Dit voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer 31137444 voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zee & Delta, district Zuid.