Energie Besparingsplan

Met de komst van de EED-auditplicht en de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer neemt het belang van energiebesparing alleen maar toe.

LIKE Energy levert onderzoek naar energieafname en energieverbruik plus rapportage met een plan van aanpak voor concrete besparingsmogelijkheden. Dit sluit aan op de eisen van het bevoegde gezag, zoals omgevingsdiensten.

Met een energiebesparingsplan van LIKE Energy beschikt u over:

  • een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik per activiteit of bedrijfsonderdeel;

  • een overzicht van praktisch realiseerbare besparingsmogelijkheden die bijdragen CO2 reductie én een optimaler proces;

  • een document waarmee u aan de wettelijke eisen kunt voldoen.

LIKE Energy bepaalt door onderzoek, berekeningen en/of metingen de optimale besparingsmogelijkheden gekoppeld aande financiële aspecten.

U krijgt ook inzicht in de terugverdientijden op basis van kengetallen.

Wilt u ook mooie besparingen gaan bewerkstelligen met een energiebesparingsplan? Vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan!

Back to Top