EED

Met de komst van de EED-auditplicht en de informatieplicht in het kader van de Wet Milieubeheer neemt het belang van energiebesparing alleen maar toe.

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten.

 

Hiervan is sprake als uw onderneming:

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of

  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Deze bedrijven waren vrijgesteld van de audit, maar de convenanten liepen af op 31 december 2020. Daarom moesten ook deze bedrijven een verslag indienen op uiterlijk 31 december 2020.

 

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);

  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;

  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;

  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

 

LIKE energy heeft ruime ervaring met onafhankelijke energieadviezen zoals de EED. Wij helpen u graag met de complete administratieve rapportage.

Onze rapportage voldoet aan de richtlijnen welke zijn omschreven in het “Sjabloon Energie Auditverslag EED (RVO, augustus 2020).

Back to Top